Simonova, Natasha, University of Edinburgh, United Kingdom